Thay đổi 1% cách làm việc

Sách giới thiệu những gợi ý để góp phần thúc đẩy công việc tiến triển hiệu quả nhất có thể, đạt được những mục tiêu đề ra. Sách không đưa ra những năng lực, phương pháp đặc biệt, thay vào đó là chỉ dẫn quá trình đào sâu nghiên cứu một cách có chọn lọc. Một số nội dung trong cuốn sách bị coi là nhỏ nhặt, tuy nhiên hiếm có ai lại thực hiện được tất cả; và những người đã và đang thực hiện đạt được tiến bộ vượt bậc so với đa số

Tóm tắt sách:

Thay-đổi-1-cách-làm-việc