SC bằng phương pháp grouping – sample

Bài viết này bao gồm cách phần sau:

  • Các step làm SC
  • Cách practice SC
  • Cách review SC
  • Sample

Các step làm SC như sau

Step 1: đọc hiểu intended meaning của câu, nếu không hiểu được hoàn toàn thì cũng phải xác định được chủ ngữ, động từ chính của câu

Step 2: dựa vào các lỗi cơ bản để tìm lỗi sai trong câu gốc >>> xem lại bài này

Step 3: grouping nhìn dọc và POE dựa vào các lỗi cơ bản

Trong trường hợp step 2 ko tìm thấy lỗi sai (hoặc ko nhận ra lỗi sai) ở câu gốc, move qua step 3, grouping tìm điểm khác nhau để biết câu đó đang test cái gì, liên hệ lại các lỗi cơ bản để POE; nếu được thì không loại dựa vào meaning cho đến khi còn 1-2 câu. Phải dựa vào grammar để loại. Nói một cách khác, innitial POE thì dựa vào Grammar để loại, khi nào còn 2 câu thì có thể dựa vào meaning để loại. Note nữa là câu nào không sure thì để lại để check sau cùng, đừng có loại

Cách practice:

Practice 1 lần 1 batch 10 câu. Nếu mới làm, chưa quen phương pháp thì có thể để 20 phút/10 câu, sau đã quen dần thì rút ngắn xuống. Target trước khi đi thi là trung bình 1 phút 30 giây hoặc 1 phút 20 giây/câu

Cách review:

  • Review tất cả các câu làm đúng lẫn làm sai
  • Khi review cần xem những câu sai khác gì so với câu gốc, chỗ khác nhau rất có thể là lỗi sai và học được gì từ những lỗi sai đó
  • Xem xem câu sai còn những lỗi sai nào khác không
  • Xem xem có cách nào tốt hơn để rút ngắn thời gian hoàn thành câu đó hay không
  • Học tất cả các từ mới
  • Tìm cách tóm tắt lại ý 1 câu chỉ trong 1 vài từ hoặc dịch ra tiếng Việt hoặc sử dụng từ ngữ của riêng bạn (phần này nghe thì có vẻ vô nghĩa nhưng đây là cách dễ nhất giúp bạn hoàn toàn hiểu được meaning của câu)

Sample: