Phương pháp giải SC bằng cách grouping

Bài này sẽ chỉ dẫn cách giải một câu SC bằng phương pháp grouping. Bài viết được chia làm các phần:

1. Những lưu ý khi làm một câu SC

2. Những lưu ý khi luyện tập và làm test với SC

3. Các step cần thiết để làm một câu SC

4. Một số ví dụ và đường dẫn download các bài giải mẫu

—————————————————————————-

Khi làm SC cần lưu ý:

 • Câu đúng luôn luôn đúng
 • Câu sai luôn khác với câu đúng ở một điểm nào đó
 • Điểm khác nhau đó phần lớn thuộc về các lỗi sau:
  • S-V agreement
  • Parallelism
  • Modifiers (liên quan đến meaning)
  • Comparisons (liên quan đến meaning)
  • Tense (liên quan đến meaning)
  • Idiom (cần học thuộc)
  • Sentence construction (run-on sentence, incomplete sentence)- lỗi này hay gặp ở dạng fully underlined
  • Pronoun (pronoun ambiguity không là 1 absolute rule để loại, bạn chỉ nên dựa vào pronoun ambiguity khi còn 2 đáp án hoặc trong trường hợp pronoun và noun không match về số lượng)

Như vậy để làm nhanh SC, cần tìm cách tốt nhất để tìm ra điểm khác nhau và POE dựa vào các điểm khác nhau đó >>> phương pháp grouping

——————————————————————————————

Những lưu ý khi luyện tập và làm test với SC

 • Thay vì tìm câu trả lời đúng, cần tập trung vào việc loại đi đáp án sai
 • Thay vì đọc câu trả lời của SC theo hàng ngang, cần tập trung vào đọc câu trả lời theo chiều học và tìm điểm khác nhau giữa các đáp án và make choice
 • Dựa vào các lỗi cơ bản để loại, KHÔNG dựa vào sense để loại; hạn chế việc loại đáp án bằng word choice trừ khi biết rõ cách dung.

Nếu follow theo những lỗi trên mà vẫn không tìm được đáp án thì chấp nhận guess và move sang câu khác

Timming khi làm bài, 1min-1min20s/câu

Đối với những câu khó, việc đọc hiểu intended meaning rất quan trọng. Trong trường hợp không hiểu intended meaning thì cần xác định cho được SVO của câu SC đó

Nói chung SC GMAT cũng là academic writing, và theo nguyên tắc của academic writing thì 1 câu chỉ deliver 1 message

———————————————————————————

Các step làm SC như sau

Step 1: đọc hiểu intended meaning của câu, nếu không hiểu được hoàn toàn thì cũng phải xác định được chủ ngữ, động từ chính của câu

Step 2: dựa vào các lỗi cơ bản để tìm lỗi sai trong câu gốc

Step 3: grouping nhìn dọc và POE dựa vào các lỗi cơ bản

Trong trường hợp step 2 ko tìm thấy lỗi sai (hoặc ko nhận ra lỗi sai) ở câu gốc, move qua step 3, grouping tìm điểm khác nhau để biết GMAT đang test cái gì, liên hệ lại các lỗi cơ bản để POE

——————————————————————————————–

Dưới đây là một số câu level 700 nhưng có thể giải quyết trong vòng 30s nếu dùng theo phương pháp grouping

Ví dụ 1:

First discovered more than 30 years ago, Lina’s sunbird, a four-and-a-half-inch animal found in the Philippines and that resembles a hummingbird, has shimmering metallic colors on its head; a brilliant orange patch, bordered with red tufts, in the center of its breast; and a red eye.

A.  found in the Philippines and that resembles

B.  found in the Philippines and that, resembling

C.  found in the Philippines and resembling

D.  that is found in the Philippines and it resembles

E.  that is found in the Philippines, resembling

Giả sử câu này đọc mà không hiểu, cố gắng tìm cho được S-V của câu.

Lina’s sunbird – has shimmering

First discovered more than 30 years ago, Lina’s sunbird, a four-and-a-half-inch animal found in the Philippines and that resembles a hummingbird, has shimmering metallic colors on its head; a brilliant orange patch, bordered with red tufts, in the center of its breast; and a red eye.

Grouping A,B,C // D,E

Check phần A,B,C

Nhìn dọc tìm điểm khác nhau

A.  found in the Philippines and that resembles

B.  found in the Philippines and that, resembling

C.  found in the Philippines and resembling

Dễ thấy loại được A,B do // >>> còn C

Check D,E

D.  that is found in the Philippines and it resembles

E.  that is found in the Philippines, resembling

Dễ thấy loại được D vì lỗi //

Còn C,E >>> dễ loại E  >>> còn C

Câu này test parallelism, chú ý là core của parallelism là phải parallel về mặt meaning

Cần review bằng cách check thêm những điểm khác nhau khác và dịch lại câu để hiểu sâu hơn

Ví dụ 2:

The  increased  popularity  and  availability  of  televisions  has  led  to  the  decline  of  regional  dialects,  language variations which originate from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated by geographic isolation.

A.  which originate from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

B.  that originated from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

C.  originated from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

D.  originating from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

E.  originating from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuating

Nhận xét: phần underlined thuộc về phần modifier

Kết hợp với meaning

Originated: khởi đầu từ

Perpetuate: ghi nhớ mãi

Theo meaning thì language variations, khởi đầu từ diverse ethnic và được ghi nhớ bởi sự cô lập về địa lý

Grouping làm 3 nhóm chính

A//B//C,D,E

Check C,D,E trước

C.  originated from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

D.  originating from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

E.  originating from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuating

Dễ thấy C,E không tốt bằng D (cần check meaning để hiểu)

Check A: trước which phải có comma >>> loại A

Vậy còn B,D

B.  that originated from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

D.  originating from diverse ethnic and cultural heritages and perpetuated

Dựa vào meaning thì loại được B >>> còn D

Phần còn lại của tài liệu (bao gồm cách giải những câu level 700) có thể được lấy ở link này:

https://www.dropbox.com/s/k2699g43lvwr7rj/Phuong-phap-giai-SC-bang-cach-grouping.docx?dl=0