Một đời quá dài

Đến kẻ xấu còn có lẻ phải của mình, thì kẻ ích kỷ cũng không hẳn là kẻ xấu. Quan trọng là điều gì là quan trọng nhất với bạn?

Lòng tin

“Lòng Tin” (TRUST) là thứ ĐẮT NHẤT TRÊN ĐỜI (the most expensive thing). Mất nhiều năm để gây dựng (take years to earn), nhưng vì vài ba giây làm mất (a matter of seconds to lose). Phần lớn là do chúng ta tự đánh giá cái “lòng tin” ấy nhỏ hơn “tiền, quyền, tình” nên chọn 3 cái trên thay vì lòng tin, chứ không phải “tình cờ bị mất”.