Cách làm bài RC

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách làm một bài RC trong GMAT. Các skills cần thiết để crack RC sẽ được liệt kê và mình sẽ chỉ dẫn cách luyện tập các skills này (Các skills này có thể luyện riêng rẽ với nhau).

 • Câu general question
  • nắm được cách đọc SVO (1)
  • nắm được cách hiểu ý chính của 1 paragraph (2)
  • nắm được cách hiểu ý chính của 1 passage gồm nhiều paragraph (3)
 • Câu detailed question
  • nắm được cách xác định key words của câu hỏi (4)
  • biết cách scan để locate keyword bên paragraph (5)
  • biết cách POE (6)
 • Nắm được cách đọc SVO- skills này cũng có thể luyện để giúp improve SV. Bản chất của việc này là 1 câu văn luôn luôn được viết để deliver 1 nghĩa và chỉ 1 nghĩa duy nhất. Nếu bạn đọc 1 câu mà không tóm tắt lại được trong vài từ chứng tỏ là bạn vẫn chưa hiểu câu đó

1 câu GMAT luôn luôn deliver 1 meaning. Để đọc nhanh thì cần hiểu cách đọc SVO, loại bỏ các thành phần không cần thiết

Ví dụ:

After long years of indifferent reception by the scientific community, Barbara McClintock‘s subtle work on the genetics of corn has now been acknowledged to be of major importance.

>>> loại bỏ initial modifier, loại các từ không cần thiết: xxx work acknowledged to be of major importance

it is expected that they will increase the number of direct point-to-point flights, instead of continue to use feeder aircraft to bring passengers to major hubs to use feeder aircraft to bring passengers to major hubs

>>> they will increase the number of ….

Cách practice: nên luyện chung phần này với SC

 • Nắm được cách hiểu ý chính của 1 paragraph. Bản chất của việc này là 1 paragraph có trách nhiệm deliver 1 ý duy nhất. Nếu bạn đọc 1 paragraph mà chưa nói lại được ý của paragraph đó trong 1 câu chứng tỏ là bạn chưa hiểu được ý chính của paragraph đó

Cách GMAT viết 1 đoạn văn thông thường theo các luật như sau (một số bài đặc biệt có thể có style khác)

 • Style 1: Câu đầu tiên là kết luận và các câu sau bổ sung ý cho câu đầu tiên
 • Style 2: Câu cuối cùng là kết luận và các câu trước bổ sung ý cho câu kết luận cuối cùng
 • Style 3: có 1 transition word, ví dụ như however, although, but … và thay đổi ý của toàn đoạn văn

Vậy làm thế nào để nắm được 1 ý chính của toàn đoạn văn?

 • Meaning: biết được từ vựng
 • Cấu trúc: Đọc kỹ các câu đầu, câu cuối và các câu lân cận chỗ transition word

Cách practice: làm thường xuyên hàng ngày trên các tài liệu OG…; học cách tóm tắt ý của 1 đoạn văn bằng 1 câu duy nhất

 • Nắm được cách hiểu ý chính của 1 passage. Bản chất của việc này là 1 passage chịu trách nhiệm deliver một message nào đó. Nếu bạn không thể tóm tắt 1 passage trong 1 vài câu ngắn, chứng tỏ là bạn vẫn chưa hiểu ý chính của passage đó

Cách GMAT viết 1 passage như sau

 • Style 1: đoạn đầu là ý chính, các đoạn sau bổ sung ý cho đoạn đầu
 • Style 2: đoạn cuối là ý chính, các đoạn trước bổ sung ý cho đoạn đầu
 • Style 3: đoạn transition nằm ở đâu đó ở giữa

Vậy làm thế nào để nắm được ý chính của 1 passage

 • Meaning: biết từ vựng
 • Cấu trúc: Đọc kỹ đoạn đầu và đoạn cuối. Lưu ý các đoạn có transition word

Cách practice: luyện thường xuyên hàng ngày, học cách tóm tắt ý của một passage chỉ bằng 1 vài câu

 • Nắm được cách xác định key words của câu hỏi. QUAN TRONG NHẤT: CẦN HOÀN TOÀN HIỂU ĐƯỢC MEANING CỦA CÂU HỎI (rất nhiều người do rush nên chỉ đọc sơ qua câu hỏi và nhảy vào POE luôn, làm cách này luôn luôn sai; cần phải hiểu rõ câu hỏi mới có thể POE được)

Tập cách xác định key word của câu hỏi để từ key word đó tìm lại phần chứa key word đó trong passage. Key word đó không hẳn là phần chính của câu nhưng key word nên là likely to be unique để giúp ta tìm lại dễ dàng phần passage có chưa key word đó

Note: Với nhiều câu khó, không tìm được key words thì … thôi; với một số câu khó, key word lại là từ đồng nghĩa; thỉnh thoảng key word là 1 cụm từ

Ví dụ:

According to the passage, comparable worth principles are different in which of the following ways from other mandates intended to reduce or eliminate pay inequities

Which of the following best describes an application of the principles of comparable worth as they are described in the passage?

Based on the information in the passage, what is the most likely meaning of holdfast?

Which one of the following is a claim that the author passage makes about deconstructionists?

The attitude of the author of the passage toward the work of C. Vann Woodward is best described as one of

 • Biết cách scan để locate keyword bên paragraph

Scan không phải là scan từ đầu đến cuối. Thông thường để scan tốt thì cần nắm được general là câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ nằm ở paragraph nào và scan trong paragraph đó thôi. Nếu không tìm được thì nên move on sang câu khác cho đỡ mất thời gian.

Scan từ trái sang phải, nếu làm quen có thể scan 1 lúc 2 dòng theo đường chéo cho nhanh.

Cách practice: tập scan cho quen

 • Biết cách POE

Mindset cần thay đổi:

 • Thay vì chọn câu trả lời đúng, hãy loại câu trả lời sai
 • Thay vì loại câu trả lời sai dựa vào precise meaning, hãy loại câu trả lời sai dựa vào cách phân loại câu trả lời sai.
 • Một câu trả lời đúng sẽ gồm 2 thành phần: 1. Câu trả lời đó có infor nằm cùng chỗ với thông tin được located dựa vào key word 2. Câu trả lời đó đúng về mặt meaning

Các loại câu trả lời sai:

 • Out of scope hoặc irrelevant: là loại câu trả lời không liên quan gì. Các loại câu out of scope cơ bản thường là 1. Thông tin câu trả lời đúng của câu hỏi đó nằm ở đoạn 1 nhưng câu trả lời này ý đó lại thông tin lại nằm ở đoạn 2,3… và 2. Không liên quan gì cả, hoặc thông tin không có trong bài
 • Wrong meaning: thông tin của câu đó nằm trong phần được located, nhưng thông tin của answer bị sai. Ví dụ thông tin được located là “tất cả các con thỏ bị bắn chết”, nhưng thông tin của câu trả lời là “một số các con thỏ bị bắn chết”. Như vậy câu trả lời này mặc dù thông tin được located đúng chỗ nhưng meaning lại bị sai

Practice: POE và loại câu sai dựa vào lỗi chính: out of scope (irrelevant) hoặc wrong meaning. POE thông thường sẽ gồm 2 lần: lần 1: innitial POE, loại được tầm 2-3 câu. Lần 2: final POE: loại 1 trong 2 câu còn lại.

Chú ý: Câu nào đọc mà confuse, không hiểu nghĩa, chưa loại được, hoặc chưa categorize vào 1 trong 2 dạng trên thì PHẢI để lại chứ đừng có gạch đi. Đây là lỗi mọi người hay mắc phải và mọi người thường không nhận thức được mình bị lỗi như vậy. Lúc review lại thì mọi người thường ” ohh, hồi nãy mắc careless mistake, sao tự nhiên lại loại câu này”. Thực ra đó không phải là careless mistake, đó là lỗi thuộc về cách làm bài khi mọi người loại đáp án mà đơn giản chỉ vì không hiểu hoặc not sure

Đáp án nào not sure thì phải để loại để POE sau cùng

Ví dụ POE câu 1 dưới đây:

 1. According to the passage, which of the following is true of comparable worth as a policy?

key word của câu hỏi: policy >>> xem lại đoạn văn chỗ nào có policy:

critical social policy issue as large numbers of private-sector firms and industries as well as federal, state, and local governmental entities have adopted comparable worth policies or begun to consider doing so

Policy chỉ nằm ở đoạn 1

(A) Comparable worth policy decisions in pay-inequity cases have often failed to satisfy the complaints >>> key word của đáp án này là pay inequities, nằm ở đoạn 2 >>> sai loại out of scope

(B) Comparable worth policies have been applied to both public-sector and private-sector employee pay schedules >>> để lại

(C) Comparable worth as a policy has come to be widely criticized in the past decade >>> keyword là criticized, cùng nghĩa với critical >>> right về mặt location, nhưng câu này wrong về mặt meaning >>> sai loại wrong meaning

(D) Many employers have considered comparable worth as a policy but very few have actually adopted id >>> câu này right về mặt location (đoạn 1) nhưng wrong về mặt meaning (very few)- tips: mấy câu mà dùng mấy từ extreme như thế này (only, few, very few) thì cần để ý >>> sai loại wrong meaning

(E) Early implementations of comparable worth policies resulted in only transitory gains in pay equity >>> câu này out of scope (không được đề cập đến dựa vào đoạn mà mình locate được) >>> sai loại out of scope

Phần bài giải mẫu có thể được lấy từ link sau:

https://www.dropbox.com/s/xrpygk8nkyu32re/C%C3%A1ch-l%C3%A0m-b%C3%A0i-RC.docx?dl=0