Một đời quá dài

Đến kẻ xấu còn có lẻ phải của mình, thì kẻ ích kỷ cũng không hẳn là kẻ xấu. Quan trọng là điều gì là quan trọng nhất với bạn?

Lòng tin

“Lòng Tin” (TRUST) là thứ ĐẮT NHẤT TRÊN ĐỜI (the most expensive thing). Mất nhiều năm để gây dựng (take years to earn), nhưng vì vài ba giây làm mất (a matter of seconds to lose). Phần lớn là do chúng ta tự đánh giá cái “lòng tin” ấy nhỏ hơn “tiền, quyền, tình” nên chọn 3 cái trên thay vì lòng tin, chứ không phải “tình cờ bị mất”.

Bloom’s Taxonomy

This chart looks simple but if we know how to use it, we can guide your mind to utilize our knowledge. For most people, knowledge lies on layer 1,2, and 3 (remember, understanding, and applying) but it’s not enough. In the later posts, I will...

MECE: What, Why, and How

Mình viết bài này để nói về một trong những nguyên lý cơ bản khi chúng ta break down một vấn đề ra thành nhiều phần nhỏ khác nhau. Bài viết gồm 3 phần chính: What? Why? and How? What is MECE? MECE là chữ...

Problem-solving 101

This is one of my favourite book. I think anyone should pick up and read this book because anyone has his problem and it should be solved. After reading this book, I really that any problem solving consists of four steps: Understand the current situation....